Afspraken opschorten

Nieuwe maatregelen, zoals die op maandag 23 maart zijn afgekondigd door de regering, maken het voor mij noodzakelijk om alle fysieke afspraken (fysiotherapie en acupunctuur) op te schorten.

Ik doe dit met pijn in mijn hart, maar behandelen en tegelijkertijd anderhalve meter afstand houden is onmogelijk.

De minister adviseert om zo veel mogelijk op afstand digitaal te behandelen. Via telefoon of beeldbellen. Ik zal in de komende tijd inventariseren of hier behoefte aan is.

Mail of bel gerust met vragen, ik heb nu alle tijd om ze te beantwoorden šŸ˜‰

Ik hoop dat iedereen gezond kan blijven, groet, Eric Passchier