Corona, corona

We zijn in de ban van het coronavirus. De adviezen nemen in rap tempo toe. Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:

1. In verband met het beperken van het eventuele risico op coronabesmetting is het aan te raden bij uw behandeling zelf handdoeken mee te nemen. Een grote voor op de tafel. Een kleinere voor onder uw hoofd/gezicht. Mijn voorraad handdoeken is beperkt dus dit lijkt me een praktische oplossing.

2. Op dit moment is het advies om ook bij licht (griepachtige) klachten sociale contacten te vermijden en thuis te blijven. Neem dit advies ook ter harte voor uw afspraak in mijn praktijk.

3. Risicogroepen voor coronabesmetting zijn ouderen, longpatiënten en mensen met meerdere onderliggende ziekten. Als u tot deze groepen behoort vraag ik u een goede afweging te maken voor wat betreft uw afspraak in mijn praktijk.

Heeft u vragen of twijfels, bel of mail mij dan! 030 – 6049097

www.T-P.nl

info@terlouw-passchier.nl