Opmerkelijk artikel: Slaapmiddel verhoogt de kans op dementie

BenzodiazepineSlaapmiddel veroorzaakt dementien verhogen de kans op dementie met 50%, dat bleek uit een studie bij mensen die gemiddeld 78 jaar waren. Benzodiazepinen is een klasse van geneesmiddelen die voorgeschreven worden bij slapeloosheid en angststoornissen. Ze hebben nog andere ernstige bijwerkingen: minder zin in seks, meer eetlust (gewichtstoename), concentratieproblemen, geheugenverlies, osteoporose en slaperigheid overdag.

België is koploper als het aankomt op het slikken van benzodiazepinen. In rusthuizen neemt de helft van de bewoners een benzodiazepine. Ook in andere landen ligt het gebruik zeer hoog (bij 65-plussers): 30% in Frankrijk, 20% in Canada en 15% in Australië. De consumptie is vaak chronisch, hoewel de officiële richtlijnen melden dat benzodiazepinen slechts kortstondig genomen mogen worden.

Bronnen:

de Gage SB, Bégaud B et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012; 345 (Published 27 September 2012)

2013!

Wij wensen iedereen een goed en gezond 2013!

Ook dit jaar zijn er een paar veranderingen. We zetten ze hieronder op een rij.

Fysiotherapie

Diverse maatschappijen hebben de aanvullende verzekering gewijzigd. Het is aan te raden om uw polis erop na te slaan.

Psychologie

In de basisverzekering blijft een vergoeding van vijf consulten na verwijzing van de huisarts gehandhaafd. Ook de eigen bijdrage van 20 euro blijft helaas bestaan. Psychologische hulp telt ook mee voor het (verhoogde) eigen risico. Een aantal maatschappijen vergoeden een deel uit de aanvullende verzekering. Dus ook hier geldt, kijk uw polis na.

Acupunctuur

Acupunctuur wordt door veel maatschappijen uit de aanvullende verzekering deels vergoed. Let op! Vanaf 1 januari stelt de overheid dat acupunctuurbehandelingen moeten vallen onder het hoge (21%) BTW tarief. Wij zijn het daar niet mee eens. Onze beroepsorganisatie, de NVA, is nog in onderhandeling met het ministerie van financiën. Als dit succesvol afloopt wordt de BTW heffing weer gestopt. We houden u op de hoogte.

Kerst 2012

Wij wensen al onze klanten, relaties en bezoekers fijne dagen toe. Een witte kerst zit er in Nederland niet in… helaas.
Dirma, Eric en Lisan

Visitatie

Sommige van u hebben het al gemerkt, Dirma doet mee aan een visitatie-traject van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Tijdens dit traject worden diverse praktijkprocessen bekeken en beoordeeld. Zo krijgen een aantal klanten, verwijzers en collega’s digitale vragenlijsten waarmee ze op tal van punten kunnen aangeven hoe ze de praktijk van Dirma ervaren.

Uiteindelijk is het doel van de visitatie dat de praktijkvoering en klantervaring verder geoptimaliseerd worden. Wij vragen u dan ook om de vragenlijst in te vullen als u hierom wordt gevraagd.

In de tweede helft van januari zal de visitatie worden afgerond, we berichten u dan verder.

Japanse Acupunctuur

Afgelopen weekend ben ik weer op bijscholing geweest. Het onderwerp was Japanse acupunctuur. De docent was Andy Harrop, een soort Engelse Japanner, het betrof een vervolgcursus.

Veel mensen vragen mij wat er dan anders is in de Japans acupunctuur  ten opzichte van de Chinese vorm.

De Japanse vorm is gebaseerd op de Chinese. Sterker nog in de zestiende eeuw is acupunctuur door een groep Chinese artsen in Japan geïntroduceerd. Omdat de verhouding tussen de twee landen toen ook al niet zomaar zo goed was, werd deze nieuwe behandelvorm lange tijd argwanend bekeken. Alleen de monniken van één klooster kregen toestemming van de Shogun om acupunctuur te blijven beoefenen en aan elkaar te onderwijzen.

Zo kon een eigen vorm ontstaan. Een aantal puntlokaties werd specifieker gemaakt. En de belangrijkste aanpassing zat in het feit dat de Japanners eerst met drukmassage op de acupunctuurpunten wilde controleren of ze de goede punten hadden gekozen. Zo ontwikkelde er een feedbacksysteem. Als een pijnpunt door massage van acupunctuurpunten minder gevoelig werd, dan konden die punten gebruikt worden voor punctuur.

Een ander groot voordeel van de Japanse acupunctuur is dat het een traditie is die in ontwikkeling blijft. Ieder jaar worden er weer nieuwe mogelijkheden ontdekt en toegevoegd. Andy Harrop werkt volgens de traditie van Kiiko Matsumoto, één van de huidige masters in de Japanse acupunctuur. Kiiko onderscheidt zich door voortdurend op zoek te gaan naar relaties tussen de ’oude’ acupunctuur en de moderne ziektes en problemen in de Westerse maatschappij.

Het afgelopen weekend stond in het teken van structurele problemen. Dus spieren, gewrichten en wervelkolom. Heel goed toepasbaar in mijn praktijk!

Eric Passchier

Einde vakantie

Het zit er weer op, de vakantie. En we gaan direct goed beginnen.Want…

Met ingang van woensdag 15 augustus start Lisan Haan als stagiaire bij Dirma. Zij studeert Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en begint nu aan haar laatste jaar. Dirma heeft aan dezelfde universiteit haar opleiding gedaan. Lisan zal tot de volgende zomervakantie bij ons in de praktijk aan het werk zijn, op wisselende dagen. In de beginperiode zal zij op de achtergrond aanwezig zijn bij de begeleidingen en de gesprekken. Geleidelijk aan gaat zij meer zelfstandig, een aantal taken overnemen.

Wij zien dit als praktijk als een waardevolle aanvulling, waarbij we tegelijkertijd ook een bijdrage kunnen leveren aan het opleiden van goede, nieuwe orthopedagogen.

Zomer 2012

Tijdens de zomervakantie van de lagere scholen zijn wij op dinsdag en donderdag telefonisch minder goed bereikbaar. Natuurlijk staat ons antwoordapparaat klaar om uw bericht op te nemen! Ook kunt u via ons contactformulier iets melden. Een ‘gewone’ e-mail naar info@terlouw-passchier.nl kan ook. We proberen zo snel mogelijk te reageren.

Opmerkelijk artikel: Snurkende baby’s hebben meer kans op gedragsproblemen

Jonge kinderen die snurken of ‘s nachts moeilijk kunnen ademhalen, hebben meer kans op gedragsproblemen. Zo zijn ze meer geneigd om een hyperactief of agressief gedrag te ontwikkelen, maar hebben ze het ook moeilijker om vriendjes te maken.

Wetenschappers kwamen tot die conclusie na een zesjarig onderzoek bij meer dan 11.000 Britse kinderen tussen 6 en 69 maanden.

Gedragsproblemen
Aan hun ouders werd gevraagd om op verschillende momenten vragenlijsten in te vullen over de symptomen van hun kind. Daarnaast werden ze ook gevraagd om het gedrag van hun kinderen te beoordelen.

Uit dat onderzoek bleek dat de kinderen met snurkproblemen of slaapapneu meer kans hadden op gedragsproblemen als ze 7 jaar waren. Het gaat om een verhoogd risico van zo’n 40 tot 100 procent ten opzichte van kinderen zonder ademhalingsmoeilijkheden.

Continue reading

Decibelmeting Shockwave

Op dinsdag 31-01 hebben we een decibelmeting gedaan aan de shockwave apparatuur. Een decibelmeter ziet er zo uit.

De resultaten waren (zoals zo vaak) niet eenduidig. Het algemene niveau in de behandelruimte varieerde van 65-70 dB (decibel). Dit is te vergelijken met het geluid van een auto die je voorbij rijdt. Het is lawaai maar niet schadelijk voor het gehoor. Als we dichter bij de applicator van het shockwave apparaat een meting deden kon tot 85 en soms 90 dB geregistreerd worden. Deze waarden zijn te hoog voor langdurige blootstelling. Vooral op posities waar het zachte weefsel, huid spieren en pezen, dun was maten we hogere waarden. Dit is bijvoorbeeld op sommige posities van de schouder zo.

 

Oplossing
Door de applicator af te dekken met een hand veminderde het geluidsniveau significant. De meetwaarden daalde dan tot 55-60 dB. Uw therapeut zal moeten overwegen om geluidsbescherming te gebruiken.

LIVE!

Vandaag 22 februari 2012 is onze nieuwe site LIVE!

 

Wij hopen dat deze site u voldoende informatie geeft. Heeft u een toevoeging of mist u iets: laat het ons weten via de contactpagina.

Veel plezier met de site.

Dirma Terlouw en Eric Passchier