Terug naar Tarieven

Informatie DBC-structuur psychologie

Nieuwe financiering psychologie

Vanaf 2014 geldt voor psychologische hulp een nieuwe financieringsstructuur. Tot vorig jaar werden een aantal behandelingen vergoed en er gold een eigen bijdrage.

Vanaf 2014 moet de psycholoog een inschatting maken van de problematiek en dan een zogenaamde DBC openen. DBC is de afkorting van Diagnose Behandel Code. Daar zijn in onze praktijk drie mogelijkheden voor: Een kort, middel of intensief traject. Nadat de gehele behandelperiode is afgesloten, wordt de DBC bij de verzekeraar gedeclareerd.

Voor u betekent het  dat er geen eigen bijdrage meer hoeft te worden betaald. Wel geldt, zoals voor alle zorg behalve de huisarts, de eigen risico regeling. Dat verrekent uw verzekeraar met u.