Terug naar Diagnostiek

Echodiagnostiek

Algemeen

Echografie is een betrouwbaar diagnostisch instrument bij klachten aan het bewegingsapparaat. Musculo-Skeletale (MSK) Echografie richt zich op het in beeld brengen van spieren en pezen, banden en gewrichtsranden. Door echografie kan er uitsluitsel worden gegeven over het aanwezig zijn van schade aan een bepaalde structuur. Denk hierbij aan een spierscheur(tje), gedeeltelijke of gehele rupturen van een pees, kalkdepots en vochtophopingen.

Echografie is als aanvulling op het standaard fysiotherapeutisch onderzoek van grote toegevoegde waarde. Uit de gebruikelijke testen is wel duidelijk te krijgen dat er iets aan de hand is, maar de testen geven onvoldoende aan wat er dan precies aan de hand is. Het is voor de in te zetten therapie en de intensiteit daarvan belangrijk om de mate van letsel vast te stellen.

Voorbeeld

Dit is een samengestelde opname van een loslating (lengteruptuur) van een kuitspier.