Diagnostiek

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek kan om verschillende redenen aangevraagd worden. Er kunnen gedragsproblemen of opvoedproblemen zijn die zich niet laten oplossen door eenvoudig pedagogisch ingrijpen. Er kunnen vragen omtrent de intelligentie van kinderen zijn, bijvoorbeeld omdat schoolresultaten achter blijven. Er kan een vermoeden van een concentratieprobleem of faalangst zijn. Al deze vragen kunnen onderzocht worden met behulp …

Echodiagnostiek

Algemeen Echografie is een betrouwbaar diagnostisch instrument bij klachten aan het bewegingsapparaat. Musculo-Skeletale (MSK) Echografie richt zich op het in beeld brengen van spieren en pezen, banden en gewrichtsranden. Door echografie kan er uitsluitsel worden gegeven over het aanwezig zijn van schade aan een bepaalde structuur. Denk hierbij aan een spierscheur(tje), gedeeltelijke of gehele rupturen …