Terug naar Therapieën

Shockwave-therapie

Shockwave-therapie is een relatief nieuwe therapievorm

In onze praktijk wordt shockwave-therapie sinds 2009 toegepast. Een shockwave is een hoog-energetische akoestische impuls. Deze impuls wordt opgewekt door met hoge druk een kogeltje tegen een eindplaat aan te schieten. De schokgolf wordt in het lichaam gebracht. De snelheid en de kracht kunnen worden ingesteld afhankelijk van de blessure en de locatie.

Animatie

Effecten

De shockwaves hebben een aantal effecten in het weefsel. Door de golven worden in het weefsel bloedcirculatie en stofwisseling verbeterd. Weefselherstel wordt bevorderd door migratie van stamcellen en productie van hormonen op de plaats van de applicatie. Bij peesproblemen is een re-activatie van het herstel mogelijk. Veel peesletsels blijven in een aangedane toestand “hangen”, shockwave-therapie haalt ze hieruit en zet ze aan tot genezing. Kalkafzettingen die op diverse plaatsen kunnen voorkomen kunnen door shockwave-therapie worden afgebroken.

Veel van deze effecten zijn met traditionele methoden niet mogelijk. Vaak kan door shockwave-therapie een injectie of een operatie worden voorkomen.

Behandeling

Een behandeling shockwave-therapie start met een onderzoek. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van echografie. Door het geblesseerde deel te scannen kan precies bepaald worden waar het letsel zich bevindt. Ook kan bepaald worden hoe ernstig het letsel is.

Op basis van het onderzoek zal een plan van aanpak gemaakt worden. Naast specifieke shockwave parameters zullen zo nodig ook leefregels, huiswerkoefeningen en aanvullende maatregelen geadviseerd worden.

Shockwave-therapie zal in aanvang meestal 3-4 maal worden toegepast waarna een evaluatie plaats vindt. Bij voldoende positieve reactie zullen als dat nodig is nog een aantal shockwave behandelingen volgen. Gemiddeld zij zes behandelingen nodig. Dit varieert per aandoening en per patiënt.

Indicaties

Veel voorkomende indicaties zijn:

Hielspoor

Kalkafzetting

Schouderklachten

Jumpers knee