Terug naar Diagnostiek

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek kan om verschillende redenen aangevraagd worden. Er kunnen gedragsproblemen of opvoedproblemen zijn die zich niet laten oplossen door eenvoudig pedagogisch ingrijpen. Er kunnen vragen omtrent de intelligentie van kinderen zijn, bijvoorbeeld omdat schoolresultaten achter blijven. Er kan een vermoeden van een concentratieprobleem of faalangst zijn. Al deze vragen kunnen onderzocht worden met behulp van psychodiagnostisch onderzoek. Hoe uitgebreid dit onderzoek is, hangt af van de vraagstelling van de ouders of de school.

Binnen onze praktijk staat de handelingsgerichte diagnostiek centraal. Dat betekent dat we naar de vraag van het kind zoeken en die proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Met hele praktische opvoedadviezen aan ouders.

Binnen onze praktijk wordt dit onderzoek uitgevoerd door Dirma Terlouw. Zij is BIG-geregistreerd gz-psycholoog en is daardoor gekwalificeerd om dit onderzoek ook doen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bijvoorbeeld voor het aanvragen van een PGB of voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.

Voorbeelden van onderzoek zijn: intelligentieonderzoek, faalangstonderzoek, concentratieonderzoek, schoolobservaties. Maar ook onderzoek om ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen of andere psychiatrisch te classificeren problemen vast te stellen kan gedaan worden.

Als u hier meer gedetailleerde informatie over wilt, kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. Of u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier en uw vraag daar aan ons stellen.