Terug naar Therapieën

Kind en Jeugd psychologie

 

De verschillende therapieën, of zoals wij dat bij ons in de praktijk noemen, begeleidingen worden individueel gegeven. Een uitzondering hierop zijn de gezinsgesprekken die ook plaats kunnen vinden als dat voor de vraagstelling van het gezin zinvol is.

Er wordt binnen onze praktijk onder andere gebruik gemaakt van de Cognitieve GedragsTherapie (CGT). Dit is een veel gebruikte vorm van begeleiden, die “evidenced based” is. Dat betekent dat hiervan is vastgesteld door onderzoek dat deze begeleidingsvorm goede resultaten geeft. Zowel bij kinderen als bij hun ouders geeft deze begeleiding veel ruimte aan praktische handelingsadviezen. U moet dan denken aan het aanleren van een andere manier van denken, op een andere manier oplossingen leren vinden en op een andere manier communiceren en opvoeden. Terwijl daarbij altijd uitgegaan wordt van de gezinscultuur zoals de ouders die belangrijk vinden. Bij kinderen wordt daarbij de fantasie en het fantasiespel veelvuldig ingezet. Daarin worden de technieken uit de CGT verwerkt. Kinderen leren eigenlijk op een speelse manier dezelfde technieken als de volwassenen! Zonder dat zij dit ervaren als ingewikkeld of saai. Knutselen en tekenen worden ook als werkvormen gebruikt bij ons in de praktijk.

Een volgende begeleidingsvorm die we regelmatig gebruiken is het NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP). Dit is een stroming binnen de psychologie die zich richt op de wijze van communiceren. Doel is de boodschap die je over wilt brengen ook zo over te laten komen als hij bedoeld is. Het is ook weer een hele praktische begeleidingsvorm, waarbij zowel kinderen als hun ouders weer in hun kracht komen te staan. Niet dat wat misgaat is belangrijk, maar dat wat goed gaat. Binnen het NLP gebeuren, horen ook de gesprekstechnieken en oefeningen thuis die een rol spelen bij de meer onbewuste processen die een rol spelen bij probleemherkenning en -oplossing. Benieuwd geworden? Vraag er naar bij ons!

Klassieke speltherapie wordt binnen onze praktijk niet gegeven. maar met de kinderen wordt wel altijd in spelvorm gewerkt.

Wanneer is het zinvol om naar een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog te gaan?

– bij aanhoudende conflictsituaties: er is steeds ruzie bijvoorbeeld

– wanneer uw kind minder gelukkig lijkt te worden

– als uw kind niet luistert, ondanks dat u al van alles geprobeerd heeft

– bij slaapproblemen die lang aanhouden

– problemen die zich vooral op school afspelen ( behalve specifieke leerproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie)

– gedragsproblemen waaronder agressief gedrag

– als uw kind zich steeds meer in zichzelf terugtrekt en u moeilijk contact kan maken

– als de ontwikkeling van uw kind stagneert

En ook gewoon als u zich zorgen maakt of wilt praten met een deskundige over vragen die u heeft met betrekking tot het opvoeden van uw kind. Daarvoor zijn de eenmalige adviseringsgesprekken bedoeld. U bespreekt uw vragen en uw kind hoeft in dat geval niet eens bij ons in de praktijk langs te komen.