Tarieven 2023

Particuliere tarieven (per 1 januari 2023)

Onderstaande tarieven gelden per consult als wij de nota niet bij uw verzekering kunnen indienen.

Fysiotherapie  €    39,50
Eenmalig onderzoek met oa Echografie  €    69,50
Screening, intake en onderzoek  €    69,50
Acupunctuur  €    77,00
Acupunctuur kort  €    59,00
Shockwavetherapie  €    52,00
Psychologie  €   120,00

Voor uitgebreide tarieven zoals aan huis behandelingen, diverse psychologische onderzoeken en groepsbehandelingen neemt u contact met ons op.

Kijk voor meer informatie op de tarievenpagina

Vakantie

Van 02-08 tot en met 15-08 ben ik afwezig.

Mail bereikt mij wel: info@terlouw-passchier.nl

Eric Passchier

De praktijk van Dirma is wel open: www.dirmaterlouw.nl

Fysiotherapie reclamespotje!

Weer beginnen!

Praktijk E.A. Passchier Nieuwsbrief
3 mei 2020

Eric Passchier 030-6013792

Heropening praktijk
We mogen weer”
Verzuchtte een collega op het achtuurjournaal afgelopen vrijdag. Inderdaad zijn na lang wachten en onderhandelen de verlossende toestemmingen van zowel het ministerie als het RIVM gekomen. Fysiotherapeuten mogen hun werkzaamheden weer gaan opschalen.

Hoe wordt het georganiseerd
Het opschalen dient in fases te gebeuren. Eerst moeten de cliënten met de grootste klachten behandeld worden. Daarna mag verdere opschaling plaats vinden.

Voorwaarden
De voorwaarden waaronder dit allemaal mag gebeuren zijn dat met name de 1,5 meter afstand in de praktijk tussen bezoekers moet worden geborgd. Verder zijn de algemene Corona voorwaarden van toepassing.

Evaluatie
Het RIVM evalueert de opschaling en bepaalt op 19 mei of er aanpassingen nodig zijn.


Praktisch in mijn praktijk
Vanaf woensdag 6 mei (één dag na bevrijdingsdag ?) ga ik weer afspraken inplannen.
-Alleen voor fysiotherapie
-U komt alleen
-U neemt uw eigen handdoeken mee
-Als u geen verschijnselen heeft hoef ik geen beschermende maatregelen te nemen
-Bij verschijnselen van mogelijk Corona blijft u thuis
-Bij covid-19 van gezinslid blijft u ook thuis
-In de wachtruimte de achterste stoel gebruiken

Waarom alleen Fysiotherapie
Er wordt nu specifiek toestemming gegeven voor fysiotherapie. Voor andere therapeuten (acupunctuur, osteopathie, sportmassage) geldt deze toestemming niet. Daarnaast moet het opschalen rustig gebeuren. Het is nog steeds niet ‘business-as-usual’.

Ik heb er zin in!
Ik bel komende week iedereen die op 23 maart in behandeling was. Duurt dat te lang? Stuur een mail als u een behandeling wilt plannen! Tot gauw!

Afspraken opschorten

Nieuwe maatregelen, zoals die op maandag 23 maart zijn afgekondigd door de regering, maken het voor mij noodzakelijk om alle fysieke afspraken (fysiotherapie en acupunctuur) op te schorten.

Ik doe dit met pijn in mijn hart, maar behandelen en tegelijkertijd anderhalve meter afstand houden is onmogelijk.

De minister adviseert om zo veel mogelijk op afstand digitaal te behandelen. Via telefoon of beeldbellen. Ik zal in de komende tijd inventariseren of hier behoefte aan is.

Mail of bel gerust met vragen, ik heb nu alle tijd om ze te beantwoorden 😉

Ik hoop dat iedereen gezond kan blijven, groet, Eric Passchier

Corona, corona

We zijn in de ban van het coronavirus. De adviezen nemen in rap tempo toe. Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:

1. In verband met het beperken van het eventuele risico op coronabesmetting is het aan te raden bij uw behandeling zelf handdoeken mee te nemen. Een grote voor op de tafel. Een kleinere voor onder uw hoofd/gezicht. Mijn voorraad handdoeken is beperkt dus dit lijkt me een praktische oplossing.

2. Op dit moment is het advies om ook bij licht (griepachtige) klachten sociale contacten te vermijden en thuis te blijven. Neem dit advies ook ter harte voor uw afspraak in mijn praktijk.

3. Risicogroepen voor coronabesmetting zijn ouderen, longpatiënten en mensen met meerdere onderliggende ziekten. Als u tot deze groepen behoort vraag ik u een goede afweging te maken voor wat betreft uw afspraak in mijn praktijk.

Heeft u vragen of twijfels, bel of mail mij dan! 030 – 6049097

www.T-P.nl

info@terlouw-passchier.nl

Nieuwe kamer Eric

Een nieuwe zomer een nieuwe kamer!

Na veel geschilder en gesleep is mijn nieuwe werkkamer klaar voor gebruik.  Meer ruimte en harmonieuze kleuren en indeling. Geschikt voor fysiotherapie en acupunctuur. Ik ben er blij mee!

nieuwe kamer Eric

Ademoefening (youtube)

Percy heeft een blog http://www.percytienhooven.com/ waar hij zijn (wonderbaarlijke) verhalen op zet. Zo ook de ademoefeningen die hij bij mij leerde. Hieronder kun je het filmpje zien. Kijk ook naar de andere filmpjes en verhalen en wordt abonnee

 

Verzekeren voor Fysiotherapie

Het mediacircus rondom de zorgverzekeringen is weer losgebarsten. Waar kunt u op letten als u zich wilt verzekeren voor fysiotherapie?

In een zeer klein aantal (chronische) gevallen wordt de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Dan geldt een eigen bijdrage van de eerste 20 behandelingen. Ook is dan het eigen risico van toepassing.

Vrijwel alle Fysiotherapie behandelingen moeten worden betaald uit een aanvullende verzekering. Deze verzekering sluit u af naast de basisverzekering.

Hoewel de aanvullende verzekering eigenlijk op zichzelf staat, is hij toch gekoppeld aan de basisverzekering.

Wat betekent dit?

Er zijn drie verschillende varianten van de basisverzekeringen mogelijk: de budgetpolis, de naturapolis en de restitutiepolis.

De restitutiepolis is een ‘klassieke’ verzekering. U krijgt zorgkosten vergoed ongeacht waar of bij wie u die kosten maakt. Dit is een polis met vrije zorgverleners keuze.

De budgetpolis vergoedt alleen zorgkosten die u maakt bij een geselecteerde groep zorgverleners. Dit geldt ook voor ziekenhuizen. Als u zorgkosten maakt bij een andere zorgverlener dan krijgt u niets vergoed.

De naturapolis zit hier tussenin. U krijgt vergoeding bij aangesloten zorgverleners en een gedeeltelijke vergoeding van zorgkosten die u maakt bij andere zorgverleners. Het daadwerkelijke deel van de vergoeding varieert sterk per verzekeraar en is vaak moeilijk vooraf te weten te komen. Natura suggereert dat u geen rekeningen ziet en dat de maatschappij alles voor u regelt, dat is niet helemaal zo.

De aanvullende verzekering (waar de meeste fysiotherapiebehandelingen door vergoed worden) is een zelfstandige schadeverzekering. Maar toch wordt de mate van vergoeding vaak in overeenstemming met de gekozen basisverzekering gebracht. Dat is op zijn minst vreemd omdat de premie hetzelfde is.

Dus als u een aanvullende verzekering kiest die bijvoorbeeld 18 behandelingen fysiotherapie vergoedt, dan bepaalt uw basispolis(!) hoeveel u krijgt uitgekeerd.

Ik heb met maar een klein aantal maatschappijen een contract afgesloten, voor die maatschappijen geldt dat ik een aangesloten zorgverlener ben en dat ik de kosten direct bij hen kan declareren. U ziet hiervan dus niets.

Bij alle andere maatschappijen heb ik geen contract en krijgt u dus afhankelijk van uw keuze een vergoeding.

Zie de pagina tarieven voor een overzicht van de maatschappijen waar ik een contract mee heb

Bekende maatschappijen met een goede restitutiepolis zijn: Ohra, Delta LLoyd, Univé

Hielspoor: behandelbaar met shockwave

Hielspoor is een blessure aan de voet. Er zijn verschillende benamingen zoals plantare fasciitis en fasciopathie. In strikte zin is het hielspoor een kalk-uitstulping aan het hielbeen. Deze uitstulping zelf is niet pijnlijk. Maar het weefsel daaromheen des te meer.
Als oorzaak wordt overbelasting aangenomen, waardoor herhaalde microtrauma in het peesweefsel ontstaan. Intensieve belasting, bijvoorbeeld sport, kan het laatste zetje zijn voor de klachten. In de acute fase zijn vooral opstartpijn, ’s ochtends en na lang zitten, het meest voorkomend. Bij langer aanhoudende klachten is de pijn vaak de gehele dag aanwezig. Wandelen, werken en sporten worden dan ernstig belemmerd.
Traditionele behandeling bestaat uit rust, ontstekingsremming, ontlasten en soms injectie. Vaak worden ook inlegzolen met speciale ontlastingszones aangemeten.
In onze praktijk passen we shockwave therapie bij hielspoor toe. Met goede resultaten. Meestal zijn vier tot zes behandelingen voldoende.
Voor informatie vult u ons vragenformulier of belt u met Eric Passchier 030-6013792