Tarieven 2024

Particuliere tarieven (per 1 januari 2024)

Onderstaande tarieven gelden per consult als wij de nota niet bij uw verzekering kunnen indienen.

Fysiotherapie  €    42,50
Eenmalig onderzoek met oa Echografie  €    70,00
Screening, intake en onderzoek  €    70,00
Acupunctuur*  €    70,00*
Acupunctuur kort*  €    55,00*
Shockwavetherapie  €    55,00
Psychologie  €   125,00

Voor uitgebreide tarieven zoals aan huis behandelingen, diverse psychologische onderzoeken en groepsbehandelingen neemt u contact met ons op.

*Vanaf 2024 ben ik géén lid meer van een beroepsvereniging voor acupunctuur

Kijk voor meer informatie op de tarievenpagina

Fysiotherapie reclamespotje!

Verzekeren voor Fysiotherapie

Het mediacircus rondom de zorgverzekeringen is weer losgebarsten. Waar kunt u op letten als u zich wilt verzekeren voor fysiotherapie?

In een zeer klein aantal (chronische) gevallen wordt de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Dan geldt een eigen bijdrage van de eerste 20 behandelingen. Ook is dan het eigen risico van toepassing.

Vrijwel alle Fysiotherapie behandelingen moeten worden betaald uit een aanvullende verzekering. Deze verzekering sluit u af naast de basisverzekering.

Hoewel de aanvullende verzekering eigenlijk op zichzelf staat, is hij toch gekoppeld aan de basisverzekering.

Wat betekent dit?

Er zijn drie verschillende varianten van de basisverzekeringen mogelijk: de budgetpolis, de naturapolis en de restitutiepolis.

De restitutiepolis is een ‘klassieke’ verzekering. U krijgt zorgkosten vergoed ongeacht waar of bij wie u die kosten maakt. Dit is een polis met vrije zorgverleners keuze.

De budgetpolis vergoedt alleen zorgkosten die u maakt bij een geselecteerde groep zorgverleners. Dit geldt ook voor ziekenhuizen. Als u zorgkosten maakt bij een andere zorgverlener dan krijgt u niets vergoed.

De naturapolis zit hier tussenin. U krijgt vergoeding bij aangesloten zorgverleners en een gedeeltelijke vergoeding van zorgkosten die u maakt bij andere zorgverleners. Het daadwerkelijke deel van de vergoeding varieert sterk per verzekeraar en is vaak moeilijk vooraf te weten te komen. Natura suggereert dat u geen rekeningen ziet en dat de maatschappij alles voor u regelt, dat is niet helemaal zo.

De aanvullende verzekering (waar de meeste fysiotherapiebehandelingen door vergoed worden) is een zelfstandige schadeverzekering. Maar toch wordt de mate van vergoeding vaak in overeenstemming met de gekozen basisverzekering gebracht. Dat is op zijn minst vreemd omdat de premie hetzelfde is.

Dus als u een aanvullende verzekering kiest die bijvoorbeeld 18 behandelingen fysiotherapie vergoedt, dan bepaalt uw basispolis(!) hoeveel u krijgt uitgekeerd.

Ik heb met maar een klein aantal maatschappijen een contract afgesloten, voor die maatschappijen geldt dat ik een aangesloten zorgverlener ben en dat ik de kosten direct bij hen kan declareren. U ziet hiervan dus niets.

Bij alle andere maatschappijen heb ik geen contract en krijgt u dus afhankelijk van uw keuze een vergoeding.

Zie de pagina tarieven voor een overzicht van de maatschappijen waar ik een contract mee heb

Bekende maatschappijen met een goede restitutiepolis zijn: Ohra, Delta LLoyd, Univé

Hielspoor: behandelbaar met shockwave

Hielspoor is een blessure aan de voet. Er zijn verschillende benamingen zoals plantare fasciitis en fasciopathie. In strikte zin is het hielspoor een kalk-uitstulping aan het hielbeen. Deze uitstulping zelf is niet pijnlijk. Maar het weefsel daaromheen des te meer.
Als oorzaak wordt overbelasting aangenomen, waardoor herhaalde microtrauma in het peesweefsel ontstaan. Intensieve belasting, bijvoorbeeld sport, kan het laatste zetje zijn voor de klachten. In de acute fase zijn vooral opstartpijn, ’s ochtends en na lang zitten, het meest voorkomend. Bij langer aanhoudende klachten is de pijn vaak de gehele dag aanwezig. Wandelen, werken en sporten worden dan ernstig belemmerd.
Traditionele behandeling bestaat uit rust, ontstekingsremming, ontlasten en soms injectie. Vaak worden ook inlegzolen met speciale ontlastingszones aangemeten.
In onze praktijk passen we shockwave therapie bij hielspoor toe. Met goede resultaten. Meestal zijn vier tot zes behandelingen voldoende.
Voor informatie vult u ons vragenformulier of belt u met Eric Passchier 030-6013792

Praktijk weer normaal bereikbaar

De wegwerkzaamheden aan de Galecopperlaan zijn voltooid. Er ligt weer een prachtig lapje asfalt! Omrijden hoeft dus niet meer.

Op onze website is ook een routeplanner aanwezig: eenvoudig uw postcode intypen en voilá de route rolteruit.

Praktijk minder goed bereikbaar

Vanwege wegwerkzaamheden aan de Galecopperlaan en de rotonde, zijn deze afgesloten. De rode balk in het kaartje.

Alleen via de zuidkant van Galecop (ingang via Batauweg) en dan via de drempelstraatjes is de praktijk bereikbaar. De route van de groene stippellijn is het snelst.

Dit duurt tot vrijdag 11-09 16.00 uur.kaart

Site onvindbaar

Van vrijdag 19 juni tot en met maandagochtend 22 juni is onze site niet vindbaar geweest. Bezoekers kregen een melding te zien dat er een interne server niet functioneerde. Onze beheerder van de website, Argeweb, kon maandag geen verklaring geven. Toch is de storing verholpen gelukkig. Aan iedereen die afgelopen weekend tevergeefs probeerde onze site te bezoeken bieden wij onze excuses aan. Gelukkig was dit de eerste keer sinds vijf jaar. We hopen dat het hierbij blijft!

Hope

Hope Of Deliverance, Hope Of Deliverance.
Hope Of Deliverance From The Darkness That Surrounds Us.

Paul MacCartney 1992

Ook nieuw in 2015

Ook NIEUW in 2015 Psychologie voor kinderen en jeugd tot 18 jaar valt vanaf dit jaar onder de jeugdwet. Dit betekent dat de gemeenten de zorg die wij leveren vergoeden. Daar zitten voorwaarden aan, deze zijn tot op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Vooral bij nieuwe aanmeldingen (vanaf 01-01-2015) is het belangrijk dat er een goede verwijzing bestaat. Dat kan door de huisarts zijn of door het zogenaamde wijkteam.

Nieuw in 2015

NIEUW in 2015!! Voor zowel Fysiotherapie als voor Psychologie geldt dat wij maar met een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen contracten hebben afgesloten. Dit betekent dat wij, indien u verzekerd bent, alleen bij die maatschappijen de behandelingen direct declareren. In alle andere gevallen ontvangt u van ons een factuur. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u dan (een deel van) de behandeling vergoed. Onze facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Neem contact met ons op als u informatie over uw verzekering wilt.