Decibelmeting Shockwave

Op dinsdag 31-01 hebben we een decibelmeting gedaan aan de shockwave apparatuur. Een decibelmeter ziet er zo uit.

De resultaten waren (zoals zo vaak) niet eenduidig. Het algemene niveau in de behandelruimte varieerde van 65-70 dB (decibel). Dit is te vergelijken met het geluid van een auto die je voorbij rijdt. Het is lawaai maar niet schadelijk voor het gehoor. Als we dichter bij de applicator van het shockwave apparaat een meting deden kon tot 85 en soms 90 dB geregistreerd worden. Deze waarden zijn te hoog voor langdurige blootstelling. Vooral op posities waar het zachte weefsel, huid spieren en pezen, dun was maten we hogere waarden. Dit is bijvoorbeeld op sommige posities van de schouder zo.

 

Oplossing
Door de applicator af te dekken met een hand veminderde het geluidsniveau significant. De meetwaarden daalde dan tot 55-60 dB. Uw therapeut zal moeten overwegen om geluidsbescherming te gebruiken.